Tarım Sigortası

Tarım Sigortası

Bitkisel Ürün Sigortası:

Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) güncellenmiş kaydı bulunan üreticilerin, bilinen tüm bitkisel ürünlerine; Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum ve Yer Kayması teminatları verilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren sadece meyveler için tüm bölgelerde ” don ” teminatı verilmeye başlanmıştır. Don hasarında sigorta bedelinin %50’si tazmin edilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası;

Ön soy kütüğüne veya Soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

a) Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler,
b) Her türlü kaza ile yılan ve böcek sokmaları,
c) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler,

teminata dahil edilmiştir.

Kümes Hayvanları Sigortası;

Kapalı sistemde üretimi yapılan, biyogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kümes hayvanları için;

a) Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
b) Her türlü kazalardan ve zehirlenmeleri,
c) Her türlü doğal afetler,
d) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler,

teminata dahil edilmiştir.

Sera Sigortası;

Seralar ve içindeki ürünler; Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum ve Yer Kayması risklerine karşı teminat altına alınmaktadır.

Sigorta priminin ödenmesi:

Toplam primin % 50’si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50’si üretici tarafından ödenmektedir. Ödemeler; Bitkisel ürün sigortasında % 10 peşin, bakiyesi hasatta olmak üzere tahsil edilmektedir. Diğer branşlarda ise; % 25 peşin, bakiyesi 5 eşit taksitte tahsil edilmektedir.