Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

KASKO İGORTASI TEMİNATLARI

Kasko poliçesi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, ihtiyacınıza uygun doğru teminatların seçilmesidir. Kasko poliçeleri çarpma, çarpılma, hırsızlık ve yangın ana teminatlarından oluşmaktadır. Ancak diğer risklerinizi de isteğe bağlı olarak alacağınız ek teminatlarla güven altına alabilirsiniz.

ANA TEMİNALAR

Bütün sigorta şirketlerinin sundukları kasko sigortası teminatları değişmekle birlikte hepsinde ortak olan ana teminatlar aşağıdaki gibidir.

Çarpma-çarpılma teminatı: Aracın durduğu veya hareket ettiği durumlarda aracın zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilecek maddi zararları karşılar.

Yangın teminatı: Bir kaza sonucunda meydana gelen yangın ve infilakın neden olduğu zararları karşılar.

Hırsızlık teminatı: Aracın veya üzerindeki aksesuarların çalınması sonucunda meydana gelebilecek zararları karşılar.

EK TEMİNATLAR

Enflasyon teminatı: Meydana gelebilecek araç değer artışlarına karşı enflasyondan korunma güvencesi sağlar.

Ferdi kaza teminatı: Çok küçük bir prim karşılığında vefat ve sakatlığa karşı sevdiklerinizi ve kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Bir kaza sonucunda araçta bulunan yolcuların, vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, sakat kalmaları halinde kendilerine tazminat ödenir.

Ferdi kaza deprem teminatı: Deprem sonucu meydana gelebilecek hallerde araçta bulunan yolcuların vefat etmeleri durumunda kanuni varislerine, sakat kalmaları durumunda kendilerine tazminat ödenir.

Hukuksal yardım teminatı: Bu teminat ile bir kazaya karışmanız halinde araca bağlı veya sürücüden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklardan doğan hukuki giderleriniz karşılanır. Sigortanız, limitler dahilinde sizin adınıza bütün işlemlerin masraflarını ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılabilmesi için kefalet ücretini borç olarak öder.

Eskime payı düşmeme teminatı: Hasarınızı eksik almamanız açısından bu teminat çok önemlidir. Bu teminat, aracınızın hasar sebebiyle tamir edilmesi sırasında değiştirilen eskimiş parçalarının yerine yenilerinin takılmasını ve bunun için ek prim ödememenizi sağlar. Aksi halde aracınızın yaşına orantılı bir şekilde hasarınızdan kesinti yapılır.

Kullanım kaybı teminatı: Aracınızı bir hasar sonucunda kullanamadığınız hallerde şehir içi taksi ve kiralık araç gibi ulaşım giderleriniz limitler dahilinde bu teminat kapsamında karşılanır.

Yardım hizmet paketi teminatı: Elektrik arızası, mekanik bir arıza, yangın, hırsızlık veya kaza sonucunda sigortalı aracın hareketsiz kalması, araç ve içerisindeki tüm yolcuların kaza sonucu gerekli yardım hizmetlerini alabilmeleri bu teminat ile kapsam altına alınır.

Hasar ikame zeyili yapılmama teminatı: Bu teminat hasar olduğunda ek prim ödememenizi sağlar. Aracınızın bir zarara uğraması sonucunda size ödenen hasar kadar sigorta bedelinden düşülür ve eksik bedeli ile sigortanız devam eder. Örneğin, 50.000 TL üzerinden sigortalı aracınızın 5.000 TL hasarı olduğunda, poliçeniz 45.000 TL üzerinden devam etmektedir. Poliçenizin aracınızın eski değeri üzerinden devam edebilmesi için hasar ikame zeylinin yapılması gerekmektedir. Bu teminatı almanız halinde zeyil yaptırmanız gerekmez.

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı: Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucunda aracınızda oluşabilecek hasarlar bu teminat ile kapsam altına alınır. Bu teminatı almanız, Türkiye topraklarının deprem kuşakları içinde yer almasından dolayı son derece önemlidir!

Sel/su baskını teminatı: Sel ve su baskınları sonucunda aracınızın uğrayacağı zararları bu teminat ile güvence altına alabilirsiniz. Alt yapı sorunları yüzünden sürekli cadde ve evleri su basan ülkemizde bu teminatın alınması son derece önemlidir.

Grev, lokavt, kötü niyetli halk hareketleri ve terör teminatı: Herhangi bir sebepten dolayı öfkelenmiş bir kalabalığın aracınıza vereceği zararlar bu teminat kapsamındadır. Terörün vermiş olduğu maddi zararların büyüklüğü dikkate alındığında bu teminatın alınması son derece önemlidir.

İhtiyari mali mesuliyet teminatı: Bir kaza durumunda başka araç ve kişilere zarar vermeniz halinde bu zararı ödemekle yükümlüsünüzdür. Kaza anında geçerli trafik sigortası limitlerinizi aşan bir hasar oluşacak olur ise o zaman sizin yeterli düzeyde bir ihtiyari mali mesuliyet teminat bedeli belirlemeniz gerekmektedir. Ancak bu durumda tüm zararları sizin yerinize sigorta şirketi karşı tarafa öder.

İNDİRİMLER

Hasarsızlık indirimi: Sigorta süresi içinde, hasarınız olsa dahi herhangi bir kasko hasar tazminat talebinde bulunmadıysanız poliçeniz yenilenirken poliçenize %30 ile %70 arasında indirim uygulanabilmektedir. Sigorta şirketinizi değiştirseniz bile hasarsızlık indiriminiz devam eder. Hasar ihbarında bulunmadığınız her yıl indirim oranınız artar.

Muafiyet indirimi: Aracınızın sigorta bedelinin %1’i veya %2’si kadar olan küçük hasarları kendiniz ödemeyi kabul etmeniz durumunda kazandığınız bir indirimdir. Bu indirim ile araç değerinize göre asgari muafiyet oranı hesaplanır ve bu tutar her hasarda sizlerden kesilerek bakiyesi hasar olarak ödenir.

Yaş indirimi: Poliçenize doğum yılınıza göre yaş indirimi uygulanabilir. Ancak bu indirim seçilen sigorta şirketine göre farklılık gösterir.

Ehliyet indirimi: Ehliyetiniz en az 5 yıllık ise poliçenize %5’e varan oranlarda indirim uygulanabilmektedir. Ancak bu indirimin sürücüye uygulandığını unutmayınız. Hasar anında sürücünün ehliyet yılının poliçede belirtilen ehliyet yılından farklı olduğunun ve bu farklılıktan dolayı ehliyet indirimine hak kazanmadığının belirlenmesi halinde, hasar tutarından bu indirim oranı kadar bir kesinti yapılmaktadır.

KASKO POLİÇELERİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Kasko poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Kasko poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir. Genel şartlara göre kasko poliçeleri kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir

  • Meydana gelecek savaş, nükleer tehlikeler ve bu olaylardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler neticesinde aracın uğradığı hasarlar.
  • Kamu otoritesince uygulanabilecek yaptırımlar neticesinde araca verilen zararlar (kamu otoritesince aracın çekilmesi hariç).
  • Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar.
  • Alkol, uyuşturucu ve benzeri maddeler etkisi altında olan kişiler tarafından aracın kullanılması esnasında meydana gelen zararlar.
  • Sigortalı ya da fiillerinden sorumlu olduğu şahıslar veya birlikte yaşadığı şahısların bilerek veya isteyerek verdiği zararlar ile bu şahısların sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar.
  • Periyodik olarak bakım ve onarımının yapılmaması sonucunda çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma sebebiyle araçta oluşabilecek zararlar.

Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar.