Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortası

MÜHENDISLIK SIGORTALARI

Elektronik Cihaz Sigortası

İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar (PC,Server,printer,faks,fotokopi vb.) yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,

 

  • Normal çalışır halde iken
  • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
  • Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren başlıca riskler ise şunlardır:

  • İşletme personelinin hatalı kullanımı
  • Hırsızlık
  • Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
  • Yangın,yıldırım,infilak
  • Sel,seylap ve dahili su hasarları

Makine Kırılması Sigortası

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

 

Makine Kırılması Sigortası;makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,normal çalışır halde iken,aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

 

Makine Kırılması Sigortası ile şu risklere karşı tam güvence verilmektedir :

 

İşletme kazaları ,hatalı kullanım,bilgisizlik ve ihma.

 

Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar

 

Yağlama kusuru

 

Kısa devre, diğer elektriki nedenler

 

Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

 

Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar

 

Kazanlardaki su eksikliği,

 

Su çekiçlemesi

 

Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar,

 

Fırtına, don, buz sürüklenmesi

İnşaat Sigortası

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.
İnşaat All Risks Sigortası

; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

 

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)

 

Yangın, yıldırım, infilak

 

Hırsızlık

 

Şantiye-işletme kazaları

 

Dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

 

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

 

İnşaat Sigortası’nı, doğrudan inşaat sahibi yaptırabileceği gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.

Montaj Sigortası

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

 

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)

 

Yangın, yıldırım, infilak

 

Hırsızlık

 

nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

 

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

 

Montaj Sigortası’ nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma

 

monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir